Kemisk resistensguide

Prefix A

Kemiskt namn

Temperaturvillkor Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Ättiksyra 21°C N O O
Aceton 21°C O O O
Alkohol • Etyl 21°C O O O O
Alkohol • Metyl 21°C O O O O
Aluminiumfluorid 21°C N O O
Aluminiumhydroxid O O
Ammoniakgas O O O O
Ammoniaksprit 21°C O N
Ammoniumkarbonat 1% & 5% 21°C O
Ammoniumklorid 10% lösning Kokande O
Ammoniumnitrat O
Anilin 3% koncentrerad råolja 21°C O O O
Kungsvatten N N O
Arseniksyra O O

Prefix B

Kemiskt namn

Temperaturtillstånd Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Öl O O
Betsocker O
Bensen 21°C O O N O
Bensoesyra 21°C O O
Bensol VARM O
Boratsyra 5 % N O
Borax 5 % VARM N O O
Bromsvätska O O O
Saltlake • Syra N O O O
Bromsyra N N N N
Bromvatten O
Smörsyra 5 % O
Butylacetat O N N
Butylakrylat N

O = OK, N = NEJ

Prefix C

Kemiskt namn

Temperatur

skick

Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Kalciumkarbonat 21°C O O
Kalciumklorat utspädd lösning 21°C O O
Kalcium hydroxid Kokande O O O O
Kalciumhypoklorit 21°C O N
Kalciumsulfat mättad 21°C O
Kolbisulfid O N N
Koldioxid O O O
Koldisulfid O N N
Koltetraklorid Ren vattenlösning 5~10% 21°C O N N N
Klor (5 % i CCI4) N
Klor (våt) N N
Klorvatten O
Klorgas (torr) 21°C O N N
Klorättiksyra 21°C O
Klorbensen O N N
Kloroform 21°C N N N
Klorsulfonsyra N N N
Kromsyra 50% Com.( Forts. SO3 ) N O O
Cider 21°C O
Citronsyra O O O
Kokosolja O O
Koppar O O
Kopparklorid 5 % omrörd 21°C O
Kopparcyanid O
Kopparnitrat O
Cresol N O
Kopparsulfatmättad lösning

Kokande

O
Kopparsulfat O
Cyklohexan N N

O = OK, N = NEJ

Prefix D

Kemiskt namn

Temperatur

Ånger

Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Rengöringsmedel O O O O
Tvättmedelslösning (heavy duty) N O
Utveckla lösning 21°C O
Dextrin O O O
Dietylamin 21°C O O
Dietyleter 21°C O

O = OK, N = NEJ

Prefix E

Kemiskt namn

Temperatur

Ånger

Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Etylacetat O N O
Etylklorid 21°C N
Etylamin O O
Etenklorid 21°C O N N
Etyleter N N
Etylenglykol O O O O

O = OK, N = NEJ

Prefix F

Kemiskt namn

Temperatur Contrition Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Järnklorid 1% Lösning Still 5% Lösning Still N O O
Järnklorid 50 % N O O
Järnnitrat O O
Järn N O O
Formalin 40% lösning O
Formaldehyd O N O
Myrsyra 10% koncentrerad N O N
Fruktjuice Massa O O O
Brännolja 21°C O O O O

O = OK, N = NEJ

Prefix G

Kemiskt namn

Temperaturtillstånd Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Bensin 21°C O O N N
Glukos O O
Glycerol O O O

O = OK, N = NEJ

Prefix H

Kemiskt namn

Temperatur

Skick

Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Väteperoxid 21°C N O O
Vätesulfid O O O

O = OK, N = NEJ

Prefix I

Kemiskt namn

Temperatur

Skick

Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Bläck O
Jod O
Isooktan N O N N

O = OK, N = NEJ

Prefix J

Kemiskt namn

Temperatur

Skick

Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Flygbränsle 21°C O O O

O = OK, N = NEJ

Prefix K

Kemiskt namn

Temperatur

Skick

Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Fotogen 21°C O O N O

O = OK, N = NEJ

Prefix L

Kemiskt namn

Temperatur

Skick

Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Mjölksyra 80% O N O O
Späckolja

O

O O
Blyacetat O O
Ligroin 21°C O
Lime Svavel 21°C O
Linfröolja 21°C O O O O
Smörjolja 21°C O O O O

O = OK, N = NEJ

Prefix M

Kemiskt namn

Temperatur

Skick

Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Magnesium N O O
Magnesiumklorid 1% & 5% fortfarande 21°C O
Mangansulfat VARM N O
Utspädda kvicksilverkloridlösningar O O
Kvicksilvercyanid O O
Kvicksilvernitrat O O
Metanol 21°C N O
Metylklorid N N
Metyletylketon 21°C O N O
Metylsvavelsyra O O
Mjölk • Färsk eller sur VARM O O
Mineralolja 60°C O O O O
Mineralsprit O O
Melass 60°C O O O
Motor olja 21°C O O O O

O = OK, N = NEJ

Prefix N

Kemiskt namn

Temperatur

Skick

Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Nickel N O O
Nickelkloridlösning 21°C O
Salpetersyra 21°C N N O
Salpetersyra 5% lösning 65°C N
Lustgas 21°C O

O = OK, N = NEJ

Prefix O

Kemiskt namn

Temperatur

Skick

Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Olja • Linfrö O O O
Olja • Mineral O O O
Olja • Oliv O O O
Oljesyrakoncentrerad 21°C O O
Oleomargarin O O O
Oxalsyra 21°C O O
Ozon 21°C N O N

O = OK, N = NEJ

Prefix P

Kemiskt namn

Temperatur

Skick

Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Palmitinsyra O
Paraffin Varm N
Paraffin Häftigt O
Perklorsyra 21°C O O
Perklortylen N N N
Petroleumeter N
Fenol N N O
Fosforsyra 21°C N O O
Fotografiska lösningar O O O O
Polyvinylacetat 21°C O O
Kalium O O O
Kaliumbromid 21°C O O O
Kaliumkarbonat 1% kaliumkarbonat 21°C O O
Kaliumklorat 1% & 5% 60°C O O
Kaliumhydroxid 21°C O O
Kaliumpermanganat N O O

O = OK, N = NEJ

Prefix S

Kemiskt namn

Temperatur

Skick

Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Silvercyanid O
Silvernitrat O O
Natriumbikarbonat Alla koncentrationer 5% fortfarande 60°C O O
Natriumkarbonat 60°C O O
Natriumfluorid O O
Natriumhydroxid 60% N O O O
Natriumhypoklorit (5% Cl) N O O
Natriumnitrat O O
Natriumsulfat Alla koncentrationer 21°C O O
Mättad tennkloridlösning 60°C N O O
Stearinsyra 21°C O O O
Sockerjuice 60°C O
Sulfamsyra 20% 21°C N O
Sulfatlutar 21°C O O
Svavel 60°C O O O
Svavelklorid 21°C O
Svaveldioxid 21°C O O O
Svavelsyra 50% 60°C N O O
Svavelsyra 70% 60°C N N O

Prefix T

Kemiskt namn

Temperatur

Skick

Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Garvsyra 60°C O O
Vinsyra 60°C O O
Toluen 21°C O N N
Tomat juice O O O
Transformatorolja 21°C O O O
Terpentin 100% O N N

O = OK, N = NEJ

Prefix U

Kemiskt namn

Temperatur

Skick

Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Urea O O O O

O = OK, N = NEJ

Prefix W

Kemiskt namn

Temperatur

Skick

Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Vatten O O O O
Vin O O O O

O = OK, N = NEJ

Prefix Z

Kemiskt namn

Temperatur

Skick

Material för bälte
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Zinkklorid/sulfat N O O
Zinksulfatmättad lösning 25 %

21°C

O

O = OK, N = NEJ