Masstransport

Bilindustrins stora produktionsvolymer och höga kvalitetskrav kräver kontinuerlig systeminnovation.Med industriella band involverade under hela produktionsprocessen är Habasit den partner du behöver för expertteknisk rådgivning och högkvalitativa lösningar för att möta dina specifika applikationskrav.


Posttid: 2021-09-13