Snack mat

HONGSBELT är också mycket populärt inom snacksindustrin, vi levererar kontinuerligt smarta transportbandslösningar till snacksindustrin som förbättrar operativ effektivitet i varje område av anläggningen.Hongs bälteslösningar har länge använts i traditionella applikationer såsom skalare-till-sorterare, lutning-till-förpackning och olika applikationer i baksidan av snacksväxter.

Snack mat

Posttid: 2021-09-13